Senda Nova, escuela medioambiental

Turismo Activo

AMOR POLA TERRA, AMOR POLO PATRIMONIO A Asociación Ambiental Senda Nova é unha entidade sen ánimo de lucro composta duns 50 socios, principalmente das comarcas galegas de Bergantiños e Soneira. Ten como obxectivos principais a protección e posta en valor do patrimonio ambiental, cultural e paisaxístico, sobre todo das comarcas de Bergantiños, Soneira e Ordes. Para acadar eses obxectivos facemos realizamos diferentes tipos de actividades ordenadas dentro de media ducia de programas que establecen a programación anual de actividades. As mesmas son de moitos tipos, destacando aquelas desenvolvidas no medio natural e nas iniciativas prestadoras de servizos á mocidade.

Senda nova